38

by Jiimmy

It’s by far the hardest thing I’ve ever done
To be so in love with you and so alone

Follow me where I go what I do and who I know
Make it part of you to be a part of me
Follow me up and down all the way and all around
Take my hand and say you’ll follow me

It’s long been on my mind
You know it’s been a long, long time
I’ve tried to find the way that I can make you understand
The way I feel about you and just how much I need you
To be there where I can talk to you
When there’s no one else around

Follow me where I go what I do and who I know
Make it part of you to be a part of me
Follow me up and down all the way and all around
Take my hand and say you’ll follow me

You see I’d like to share my life with you
And show you things I’ve seen
Places that I’m going to places where I’ve been
To have you there beside me and never be alone
And all the time that you’re with me
We will be at home

Follow me where I go what I do and who I know
Make it part of you to be a part of me
Follow me up and down all the way
Take my hand and I will follow you

to ấy : … Nắm tay tớ và bay theo tớ nhé .

to Cơ : … Một tuần đẹp zời nhé … mặc dù tớ thấy đang có mưa bay ngòai kia kìa ^^ :D .Khi nào có cell mới thì nhắn tớ , sms tí nhỉ ;)) . Làm bạn nhé , vì tớ chưa muốn cuốn ấy đi ngay đâu … ^^ ( vớ vẩn nhờ , đã nói bóng gió rì đó ròai đấy ) , bến kia ấy vẫn chưa tới mà :-" … Lúc đó sẽ có một cái hai chiều cho ấy :))

Advertisements