60

by Jiimmy

Hôm nay lên chùa , rút được quẻ này ….

Bản mệnh :
Trải qua xuân hạ lại thu đông
Cái số phong lưu đã an nhàn
Trời hậu cho phưu trời biết chửa
Là lòng tu thiện mới tiền nhân

Cầu danh :
Đường đường đứng mực kẻ anh hào
Giá ngọc càng treo giá mới cao
Cái số phượng danh ta sẵn đó
Vội vàng chi lắm để tiêu hao

Cầu tài :
Tài nhân tiếu ích được năm nay
Buôn bán xem ra lắm việc hay
Mới biết vận người cơn bĩ thái
Khuyên ngươi phải xét tấm lòng ngay

Câu hôn :
Tùy người phong nhã khánh hào hoa
Mở mắt xuân xanh thật mặn mà
Túc định con ơi đã biết chửa
Tiếng cưu nghẽ đã ở sông hà

Advertisements