by Jiimmy

Lâu rồi mình mới sử dụng lại cái blog này , giờ đây khi sờ đến , nó mang một dáng vẻ của một căn nhà cũ kĩ phong sương . Có lẽ thế , nó đã đi theo mình một thời gian dài . Hồi đó ngày nào mình cũng blog , viết những gì mình đã trải qua , đã nhìn nhận thấy . Giờ đây khi gõ những dòng này , mình muốn nói rằng , ” tao đã quay lại ^^ !!! “

Advertisements