Mưa buồn

by Jiimmy

Mưa buồn .

( nhân dịp tổ chức hội thảo tại Trúc Sơn , ngày 27-10-06 )

“…

Chiều về nhạt nhòa trên khu phố mưa bay

Lòng buồn thêm xót xa niềm cay

Lời hẹn hò đầu tiên em đã quên đi

Con đường rộng vắng như biệt ly .. “

…….

……………………….

Tôi đưa em một chiều hè lạnh vắng

Một chiều buồn hai đứa bước lặng im

Không ai hỏi vì sao đôi xa cách

Bởi lời nào sẽ kể hết lòng ta ?

Từ xưa nay chuyện hợp tan đã thế

Người xa người bởi một lẽ xa xăm

Đơn giản thôi mà trời mây không hiểu

Để mưa buồn cho lệ ướt lòng ai ….

Green Tornado .

Advertisements