… không đề

by Jiimmy

Dạo này với nó có nhiều việc quá, khó mà kể hết ra được. Có một điều mà nó có thể nhận ra là tình cảm của nó ngày hôm nay khác với những ngày hôm trước khác xa nhiều. Có một vài thứ đã ra đi và cũng có một vài thứ mới đến.

Nhưng mà nó là đứa khó giấu diếm tình cảm. Tâm trạng buồn vui thể hiện rõ ra mặt ngay. Mọi người bảo nó điều ấy ko tốt trong công việc cũng như quan hệ ở ngoài. Nó cũng cố lắm mà chưa sửa được. Haizz…

Hiện giờ nó đang thấy tình cảm thăng bằng.

Ít ra là cũng có người để mà nhớ mong.

Ít ra là cũng có người nhớ mong nó.

Vậy là happy rồi nhỉ.

Advertisements