….?

by Jiimmy

Đang nghe "Giới hạn nào cho chúng ta", ngẫm ra thêm một số điều :). Vẫn thật là đau đớn, nhưng hãy bình thản tiếp nhận mọi việc.

" Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi ? .. "

Advertisements