Ức chế

by Jiimmy

Đấu đá. Toan tính. Vãi đái. Bực mình.
Nó đang ức chế. Lửa giận. Bực.
Nó đã định dừng lại
Nó đã từng có ý nghĩ khác
Nhưng mà hôm nay thì lại ko thể nữa rồi.
Bực quá.
"…. ? "

Advertisements