Xoay

by Jiimmy

Xoay, ta xoay trong xót xa với những ưu tư với những muộn phiền
Xoay……
Xoay, ta xoay trong xót xa với giọt tình cay, với giọt tình đây
Xoay……
Xoay……
Xoay……
Xoay……

Advertisements