… :( bâng khuâng

by Jiimmy

" Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu ? Người ơi, nếu trong cuộc đời thíeu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em , từng đêm , nhạc ru tiếng hát chơi vơi ……. "

Bâng khuâng, nhớ nho, nhều chuyện dài và buồn khác, nói chung là bắt đầu thấy bấp bênh, ko vững, ngọai trừ nho.

Nhớ, yêu, có ghen,…

Làm sao ?
Biết làm thế nào ?
Đôi lúc nó muốn buông xuôi, chán nhỉ, dễ dàng vậy sao ?
Chán vãi lúa…. :(…

Từng đêm, nhạc ru tiếng hát chơi vơi ….

Advertisements