Mưa

by Jiimmy

Đang ở công ty. Mưa. Chưa ăn trưa. Không đói. Nhớ nho. Hơi bâng khuâng. Hơi phấn chấn. Hơi có lửa. Chờ. đợi. Làm. Cày cuốc.

Mưa… sáng nay nó mặc quần ngố đi làm, sợ bị ưởt sạch cả người như hôm qua. Mắc kẹt giữa đường. Nhưng nó happy vì vẫn đưa em đi học được :P. Uớt sạch, hay phết. Về đến nhà thì ngập nửa xe, chết máy phải dắt bộ….

Mưa… nó nhớ em.

Advertisements