Này thì mưa !

by Jiimmy

Một mình hôm nay chân qua phố, buồn đếm những hạt mưa rơi…..

Có nhiều khi trong cơn mê ta thấy hình bóng em quay lại….

Thiết tha.. ân cần….

Mấy hôm nay mưa… Điên điên….

Advertisements