B ài không tên số 2

by Jiimmy

Có một ngày tình lỡ cách xa
Tôi tiễn lòng đưa nàng qua cầu vắng
Có một ngày gió mùa đông se lạnh
Bóng ai buồn với một chút bâng khuâng
Có một ngày chiều mưa bên phố lớn
Tôi ngồi tìm chút hơi ấm xa xăm….
Có chút mưa nay chỉ là kỷ niệm..
Từng hạt mưa rơi theo mắt ai buồn

Advertisements