Mây & Phố

by Jiimmy

Mây, phố…… Mây bay ở trên, phố đứng ở dưới…, mây ở trên nhìn xuống, phố ở dưới nhìn lên.

Mây, phố…… Ngày nào cũng có mây… Phố thì vẫn đứng đó.

Nhưng có một điều… Mây bay. Phố chả đi đâu được.

Sẽ có ngày mây chẳng về với phố

Rồi có ngày phố cũng chẳng chờ mây

Ơ thế là người ta cứ đi qua nhau nườm nượp í nhỉ ?

Advertisements