…..

by Jiimmy

Một căn phòng tối, đèn vàng, nhạc, … Nhớ…………… Lặng lẽ một mình.
Mắt nhắm, lim dim tận hưởng giai điệu của nhạc
Nhớ.. vẫn là nhớ……….
Một nỗi nhớ….. đã theo nó lâu lắm rồi……………………..
Nhớ.!

Advertisements