…..

by Jiimmy

Một căn phòng tối, đèn vàng, nhạc, … Nhớ…………… Lặng lẽ một mình.

Mắt nhắm, lim dim tận hưởng giai điệu của nhạc

Nhớ.. vẫn là nhớ……….

Một nỗi nhớ….. đã theo nó lâu lắm rồi……………………..

Nhớ.!

Advertisements