Tình vẫn thiết tha

by Jiimmy

Tinh Van Thiet Tha
Tuan Ngoc
Ta đưa nhau vào cơn mơ

Cơn mơ tình yêu hồn nhiên

:X nhớ vợ

Advertisements