Chiều công ty

by Jiimmy

Đang ngồi ở công ty. Ngồi check lại cái macbook :P Đã sửa được lỗi tắt
phụt máy sau mấy phút sử dụng. Oh la la. :X. mình siêu quá, iêu ghê (
tự sướng :P )

Advertisements