Trên tháng ngày đã qua.

by Jiimmy

Thời gian đã qua, đối với nó, làm nó trưởng thành hơn mà cũng thay đổi tư tưởng đi ít nhiều. Và cũng bắt đầu tự lập hơn, bớt dần đi những trông đợi mộng mị ở người khác. Nó đã bắt đầu tự lập cho mình một con đường đi riêng.

Nó đã đặt khá nhiều ván bài và khá liều, tự xin nghỉ việc ở công ty cũ và bắt đầu một công việc mới hoàn toàn. Và sau đấy 3 tháng cũng xin nghỉ để tự ra ngoài làm riêng.

Tuy vậy, với những lần thay đổi như vậy, nó cũng nắm trong tay một số vốn kinh nghiệm kha khá, đủ cho nó tự nuôi sống chính mình và dành dụm tiết kiệm.

Đời người sẽ có bao lần 1 2 năm như khoảng thời gian vừa rồi của nó. ?

Thôi nhé từng hoài âm xưa…

Advertisements