Chuyện cày cuốc.

by Jiimmy

Tuần này để dành được một ít, chưa kể đống tiền lương ở trong ngân hàng nữa. Cũng dôi ra được đôi tr. Thời gian vừa rồi làm việc quần quật tối mắt tối mũi. Có hôm ngồi đén tối thôi là đã mệt phờ. 

Ấy thế mà hôm nào cũng 3 4h sáng mới ngủ, 8h đã dậy :D
Công nhận dạo này cày trâu bò thật. :D

Advertisements