Đêm hoài niệm

by Jiimmy

Lâu lắm mới quay lại blog tại VOX, cảm giác như người lâu ngày quay trở lại căn nhà xưa, với nhiều kỷ niệm. Blog vox vẫn vậy, vẫn mang những kỷ niệm từ thuở nào… Thấm thoát đã bốn năm, đã có nhiều người con gái của tôi đọc blog này, rồi cũng tạo một vox, rồi lần lượt họ cũng ra đi và close vox.

Một đêm dành cho hoài niệm. Định viết thơ nhưng mà không đủ ý niệm. Tạ lỗi 

Advertisements