….

by Jiimmy

Những câu hát của ngày xưa vụng dại

Cắt vào đêm khôn cùng khôn cùng

Advertisements