Hạng phúc lang thang như mây

by Jiimmy

Bỏ sn dũng bột để đi chơi :).. :-< cơ mà chán quá
Sao luôn có những người thứ 3 xen vào thế…
Sao em luôn phải như thế mới được à ?

rốt cuộc vẫn là người thứ 3
Sao mình lại cứ phải là người chạy theo cái trò này vậy ?
tháng này qua tháng khác
từ chuyện lớp phim… rồi chuyện khác…
a quá chán những câu chuyện của em rồi…

Đôi khi chỉ cần có người yêu bình thường như những đứa khác là được rồi…

Đôi khi quen thêm những người khác, cũng là một điều ích kỷ.

Advertisements