Trách

by Jiimmy

Muadaumua Ngoài kia đầy những khóc thương

Ta nay đem bán nụ cười làm vui 

Trách người vì lẽ mau quên

Quên câu ân ái một ngày đầu xuân

Trách người vì lẽ mau quên

Quên ngày giông bão bập bùng trong mưa…

Trách người vì lẽ ham vui

Tôi đây em đấy biết sao cho đừng.

Trách mình vì lẽ cô đơn

Một đêm giông bão dở hơi.. một mình

 

Hà nội giờ đã sang đông 

Hôm nay ta lại một mình …

dưới mưa

 

Thơ con cóc nhạt vãi =))

Advertisements