by Jiimmy

Bai Khong Ten So 8

Người quên một vòng tay ôm nhớ, Có buồn nhưng vẫn chưa, Bao giờ bằng hôm nay. 
 !

Advertisements