by Jiimmy

 Here is my to-do lists for next months:

– upgrade my mac to 8gb ram
– upgrade my asus laptop to 4gb ram
– Buy iphone
– Study about Product Manager roles, try to touch new feature amap, and think things more philosophically.
– Start design css99, shops and news website
– Got new clients.
– Study about art fields, don't know anything bout this field yet. Have to push my self to learn this asap.

Yeah, read more books, view more films. Have more cafe with some friends.

Let's rock-and-roll!

 

Below is the soundtrack of Crows Zero. Enjoy! i love it much. Try to grab a copy of Crows Zero and you'd love it too

 

Một buổi chiều ảm đạm,
Tôi nhìn thấy đàn chim không cánh,
Đang chiến đấu để sinh tồn,
Mà không hề biết mình là ai.
Những đôi cánh đã bị mặt trời thiêu rụi,
Khiến chúng không thể bay đi.
Nhưng tất cả đều không nguôi tham vọng.
Tôi muốn bay và tiếp tục bay.
Tôi muốn bay và bay mãi…

Advertisements