by Jiimmy

Tối nay ngồi ở ngã tư sở một mình buồn quá, ngồi ngắm ánh sáng vàng vọt lại buồn thêm …

Muốn khóc quá

 

Ðời lênh đênh trôi giòng nước một thoáng mây baỵ
Tình yêu ơi xin dừng bước chân heo mâỵ
Ngày hôm qua, em ra đi theo gió tha phương.
Ðể lại những thương cùng nhớ trên con đường.

Advertisements