by Jiimmy

Đang nổi cáu, rất không vui. Nói cười vui vẻ. Mới đi khám sức khỏe, lại buồn thêm.

Nhiều chuyện ngòai dự đóan, time to control my emotion.

 

 

Advertisements