by Jiimmy

Yêu nhau yêu nhau một lần
Thương nhau thương nhau một lần
Một lần thôi vĩnh biệt
Một lần thôi mất nhau

Để rồi oán trách nhau, tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười quên tiếng hát yêu người
Cho đôi mắt tủi hờn rơi lệ cuốn mất câu thề

Advertisements