by Jiimmy

Nhin Nhung Mua Thu Di

Nhảy nhót qua những phím thăng trầm, lên lên rồi lại xuống xuống, thỉnh thoảng ngã đau. Nó gẩy chút tàn thuốc lá xuống cái cốc ở bên cạnh. Nhạc bên tai vẫn đang bật. Quạt bên cạnh vẫn đang quay. Kèm cả tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế nó vẫn ngồi hàng ấy năm. 

 

Thỉnh thoảng, đèn đường vẫn hắt vào. Từng vết loang lổ trong căn phòng. Tắt đèn tối om om. 

Đôi lúc chả có gì. Relax thì cũng chỉ cần như thế mà thôi. 

Advertisements