by Jiimmy

IMG_20120522_205615 
Ngồi một mình ở Puku với hai gầu gối quần ướt sũng.

Một ngày mưa lạnh. Phi khắp đầu cuối thành phố. Đôi khi tuổi trẻ có lắm niềm vui cơ bản, tăm mưa có lẽ là một điều trong số đó.

Advertisements