by Jiimmy

đang ngồi nhớ lại những phút ấy.

it was so sweet.

for real. :).

Thỉnh thoảng lại thế.

Advertisements