1 October, 2012 05:15

by Jiimmy

” Hát gì cho ngôi sao lẻ loi cuối trời phương Bắc

Hát gì cho nhau

Giữa lòng phố hút sâu và những ngọn đèn câm lặng

Hát gì? ”

Hoàng Nguyễn Hải Lam.

Advertisements